kongsolo jetso expired

有機會贏走餐飲現金券


#大新狂賞星期三】新家品放喺邊🔎 有獎遊戲

想幫屋企打造全新感覺?一於改變屋企佈局同添置新嘅小家品啦!買新家品嘅同時不如玩埋 #大新狂賞星期三 ,留言回答「新買嘅氣炸鍋放咗喺邊?」,再 Tag 3 個朋友一齊玩,就有機會贏走餐飲現金券。(名額:50 名)

問題:新買嘅氣炸鍋放咗喺邊?
A. 廚櫃內
B. 鋅盆旁
C. 餐椅下

由即日起至 6 月 30 日,只要憑大新信用卡成功登記「悅買月賞.越賞越買」推廣,並於推廣期內每月累積合資格本地零售簽賬達指定簽賬目標,即賞高達 HK$450 現金回贈,整個推廣期內連同額外獎賞,可享高達 HK$750 獎賞!同時,仲可以參加 6 月大抽獎,有機會贏取「光速氣炸鍋 CKF-110」,使用合資格流動支付簽賬更自動獲雙倍抽獎機會!

6 月每個星期三,大新信用卡都會推出 #大新狂賞星期三 有獎遊戲,每星期送出不同禮品,記得準時撳入我哋嘅 Facebook Page 參加啦!

「悅買月賞.越賞越買」」推廣詳情:https://bit.ly/2wZkuUa

(優惠須受有關條款及細則約束)

遊戲玩法:
1. 成為 Dah Sing Credit Card 大新信用卡 粉絲
2. 留言回答「新買嘅氣炸鍋放咗喺__!__,__同__,你哋都一齊玩喇!」,就有機會贏走獎品。(例子:「新買嘅氣炸鍋放咗喺 A !@朋友 A、@朋友 B 同 @朋友 C,你哋都一齊玩喇!」)
3. 本行將以電腦隨機抽選出 50 名得獎者
4. 得獎名單將於 2020 年 6 月 26 日或之前於大新信用卡 Facebook 專頁公佈
獎品:HK$20 餐飲現金券(名額:50 名)
遊戲截止日期及時間為 2020 年 6 月 23 日下午 11 時 59 分
遊戲條款及細則:https://bit.ly/3gJHOXW