kongsolo jetso expired

【夏天究竟食乜菜好有獎遊戲】悅和醬園有機頭抽

【夏天究竟食乜菜好🎁有獎遊戲】
由於反應熱烈,中心決定再加推送出有機認證鼓油俾大家。
究竟知唔知夏天時令食D 咩?快留言及答啱嘅朋友,即有機會免費獲贈悅和醬園嘅有機頭抽(150ml)1支(50個名額),送完即止🎊
問題:留意下圖 🔍揾出邊樣農作物係夏天當做既作物
遊戲玩法:
1. 「Like/讚好」埋我哋 Facebook專頁,仲可以留意到更多有機生活資訊
例子:
2. 再「Like/讚好」同「Share/分享」呢個 post去你既Timeline
3. 以以下格式留言回答問題,並Tag 兩位親朋好友
「【夏天究竟食乜菜好?】XXX @朋友A @朋友B」
遊戲截止日期:2020年6月23日下午11時59分
得獎公佈日期:2020年6月24日
🎁禮物:悅和醬園有機頭抽1支(50個名額)
🌱換領地點:有機農夫市集
📅日期: 2020年6月27日 (星期六)
時間: 11時至6時
🗺地址: 北角東渡輪碼頭
前往方法: 北角站A1出口 (2分鐘距離)
除咗換領禮物,仲可以去有機農夫市集買到時令既蔬果,更有可能即場試食有機零售商嘅有機蔬菜🥦同魚🐟。小朋友就可以去攤位學習📖有機小知識。
=======================================
條款及細則:
1. 截止日期為2020年6月23日下午11時59分(遊戲時間以Facebook系統時間為準)。
2. 每個Facebook戶口只可參加一次,否則將被取消資格。
3. 是次有獎活動只限香港地區參與。
4. 經「修改」或「編輯」的留言將不獲接納。
5. 禁止一切包含裸露、暴力、猥褻、粗俗、色情、涉及不法行為或任何帶攻擊性內容之留言。所有作品必須為參加者的原創作品(作品中均無使用他人文字部分),作品並且不能同時參加其他比賽或曾刊載於任何地方/公開。本公司保留對刪除違規留言的權利及取消有關參加者的參加及得獎資格,而不需事先通知有關參加者。
6. 是次有獎活動將以根據遊戲指示,最快並且答對正確答案為得獎準則。
7. 得獎名額共60名,將可獲得悅和醬園有機頭抽1支。所有參加者,必須依照上述步驟參與遊戲。
8. 得獎名單將於2020年6月24日在本專頁內公佈。得獎者需自行留意Hong Kong Organic Resource Centre Facebook專頁的公佈名單,恕不另行通知。
9. 如有任何爭議,Hong Kong Organic Resource Centre將保留最終決定權。