kongsolo jetso expired

Sodam全新推出:炸雞Pizza放題!

Sodam全新推出:炸雞Pizza放題!
只需$128可以無限任食多款唔同口味炸雞同Pizza!!
.
疫情搞到冇心情?係時候放肆食炸雞chill返下!
記得提前訂位呀~
.
銅鑼灣百樂中心7樓(近時代廣場)
7/F, Bartlock Centre, No 3-9 Yiu Wa St, Causeway Bay
☎ 2728 0200

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知