kongsolo jetso expired

將軍澳中心【達人教學‍嚟將軍澳中心又食又拎!】

將軍澳中心【達人教學‍嚟將軍澳中心又食又拎!】
同運氣一樣,著數真喺話嚟就嚟 將軍澳中心嘅又食又拎獎賞又返嚟喇!️提提大家記得要嚟拎著數

⭐加倍賞1⭐堂食外賣加倍賞
#ThePoint會員 喺平日嘅lunch time (12:30pm – 2:30pm) 嚟將軍澳中心食好西食滿HK$200就可以拎到HK$50美容贈券。唔想堂食? 外賣都得架 如果你拎完都覺得唔夠喉嘅話⋯⋯

⭐加倍賞2⭐同日消費額外賞
只要同日於將軍澳中心內零售商戶,以電子貨幣單一消費滿 HK$200或以上(Jasons ichiba除外 ) ,就可額外拎到HK$50屈臣氏現金券添

數數手指✌加埋就有兩張總值HK$100嘅現金券喇。真係忍唔住想講返句...兩張, thx!

憑同一組單據仲可以額外獲得3小時泊車券添。最後應該講: 三張, thx! 先至岩
快啲出發嚟將軍澳中心食嘢兼買嘢,儲埋 The Point積分,換領埋其他心水禮品,一齊又食又拎啦

《堂食外賣加倍賞!》
推廣日期:即日起至8月31日
換領時間:1pm – 10pm
換領地點:將軍澳中心L1 VIP會員專櫃
詳情即上: https://bit.ly/2yGQ0at
⭐名額共 500份,先到先得,換完即止
=======================
#將軍澳中心 #ParkCentral #TKO #將軍澳 #shopping #shoppingmall #堂食外賣加倍賞 #ThePointbySHKP #SHKP #堂食外賣

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知