kongsolo jetso expired

百老匯院線推出會員專享半價優惠

戲迷福音!百老匯院線推出會員專享半價優惠,即日起至31/7 bcinephile會員同埋MOViE MOViE會員均可享百老匯院線半價購票優惠。慳咁多,一於睇多幾套戲啦!

店舖地址:
Broadway Cinema - L6-L10 , The ONE
(推廣期由即日起至31/7,詳情請向店內職員查詢或致電客戶服務熱線: 2388 0002)

Broadway Circuit 百老匯院線 #TheONE #百老匯TheONE戲院 #BroadwayCircuit #百老匯院線

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知