kongsolo jetso expired

【端午節有獎遊戲:眼力大測試】三合一福袋【端午節有獎遊戲:眼力大測試👀‍
端午節就嚟啦~ 唔知大家有咩節目呢?會唔會一齊食下粽🤤、出去睇龍舟比賽、或者係去游個龍舟水呢🏊‍♂
出門在外,雙手少不免四處接觸,好易沾到細菌,而家只要完成以下步驟,數下河中嘅魚🐟食左幾多隻糭,同Tag朋友入嚟一齊參加遊戲,就有機會得到三合一福袋一份喇 !(價值$94) 🎁
例子:「4隻; @Apple @Tony @May 你哋又數到幾多隻?」
參加玩法:
1⃣「Like」Euca Facebook專頁
2⃣「Like」及「Share」此帖子 (必須設定為公開)
3⃣ 數下河中嘅魚食左幾多隻糭
🔔溫馨提示!淨係計糭嘅數量就好喇😁
4⃣ 於帖子下留言位置Tag最少三位朋友
條款及細則:
*EUCA將會選出10個幸運兒,送出三合一福袋一份。
*遊戲截止日期為 2020年6月29日23:59
*每位參加者只限參加一次並只有一次得獎機會。
*是次活動只限香港地區參與。
*得獎者將於 2020年6月30日於此帖子內公布,得獎者需於兩天內透過Facebook Inbox Message聯絡EUCA提供領獎資料。
*獎品將以寄付形式寄出。
* 如有任何爭議,EUCA保留最終決定權。