kongsolo jetso expired

豐澤【潮買潮玩 旅遊 . 就在香港】

豐澤【潮買潮玩 旅遊 . 就在香港】
仲未出得去旅行,唔洗失望,留喺香港shopping都可以好似旅行咁開心!

豐澤精選至潮電器產品,由即日至2020年9月30日做緊低至58折優惠,無論去門市定eShop購物都一樣咁方便添!

香港旅遊發展局推出一站式本地旅遊消費及優惠資訊平台,讓你唔洗遠行,在「家」就可暢享非凡假期!
更多資訊及優惠: https://bit.ly/2NuoYXv

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知