kongsolo jetso expired

荃新天地運動及戶外用品展

【突發!直擊荃新天地運動及戶外用品展‍♀️】
小編H 已經嚟到現場,帶大家率先直擊有啲咩筍嘢買啦!

荃新天地運動及戶外用品展
日期:6月27日-7月12日
時間:11am – 9pm
地點:荃新天地1期中庭
#運動愛好者 #健康夏日 #精選優惠 #行山 #戶外 #camping

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知