kongsolo jetso expired

一田百貨【香港本土品牌#GingerStore薑館】

一田百貨【香港本土品牌#GingerStore薑館】
來自全新登場嘅「GINGER STORE薑館」呢間店係一家香港品牌select store經常邀請唔同類型嘅本地設計師、藝術家合作尤其係年青新進創作人除咗自家Tee,仲搜羅十多個本地品牌產品
🔸今次於一田沙田店新開店就推出「沙田特別版Tee」,凡於新店購買任何服裝,即可以優惠價$180 (原價$298) 換購1件
(優惠期至6月30日)
📍售賣點:一田百貨沙田店