kongsolo jetso expired

蠔站 恆生信用卡 特別75折優惠,就快完喇。

蠔站

恆生信用卡
特別75折優惠,就快完喇。
只淨返6月29號一日炸。

優惠只適用於 荃灣青衣 將軍澳 和樂富店。
詳情請致電分店查詢

  • 條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知