kongsolo jetso expired

有機會贏走 FANCL「水活補濕系列」⼀套


【 集思廣益  成就「零防腐劑」護膚三步曲 】
護膚步驟⼈人唔同,有⼈鍾意洗⾯先,⼜有人話要按摩⼀陣先…究竟點做先啱?
係時候集思廣益,分享⾃己嘅「護膚三步曲」:
1. Like FANCL 無添加HK Facebook專頁及此貼文
2. 留言先hashtag #FANCL零防腐劑#StepZero
3. 再分享「你嘅獨門護膚步驟」
10個最有心思嘅留言,就有機會贏走 FANCL「水活補濕系列」⼀套!
其實護膚步驟,最重要先揀 FANCL「零防腐劑」嘅護膚品,
因為防腐劑會喺皮膚累積,影響細胞代謝,加速老化,
慢慢咁刺激皮膚,令到皮膚變得脆弱,容易敏感!
做好呢個Step Zero,護膚效果⾃然好!
條款及細則: https://bit.ly/FS8pk