kongsolo jetso expired

AXA安盛「豐進儲蓄計劃」高達13%保費折扣!^

理財同劍擊一樣,唔可以靠直覺,一定要有清晰嘅策略,為唔同階段嘅自己做好準備。AXA安盛嘅「豐進儲蓄計劃」,除咗提供人壽保障及持續財富增長,於完成供款後總現金價值平均每10年翻一倍,更特設三大【市場獨有】*特色迎合你唔同嘅需要!
1⃣ 彈性保費:遇上突如其來嘅情況,可以由第4個保單週年日開始,自由選擇停繳日後保費,減輕負擔!
2⃣ 鎖定紅利:由第25個保單週年日可開始鎖定紅利並提取,鎖定率仲不設總上限,讓你抓緊市場升勢!
3⃣ 彈性延續:可指定一位「後備被保人」並預先分配保單價值嘅百份比,即使被保人不幸身故,後備被保人嘅保單價值部分會繼續滾存,而剩低部份就可以留俾受益人做即時經濟支援!
由即日起至2020年7月31日,成功投保更可享高達13%保費折扣!^
想知道多啲就Click入嚟 https://bit.ly/2O0AiuQ 或者聯絡你嘅理財顧問啦!
受有關條款及細則約束。詳情請參閱網站連結內的產品資料。
^詳情請參閱AXA安盛「仲夏獎賞」 推廣計劃宣傳單張內的條款及細則。
*資料與根據保險業監管局於2019年香港長期保險業務的臨時統計數字中,提供新造直接個人人壽及年金(非相連)業務 (類別 A)的保險公司,所提供的保額增值紅利的分紅壽險定期保費計劃進行比較。資料截至2020年6月。
#AXA安盛 #理財

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知