kongsolo jetso expired

【Mathgic答問題贏禮物 第23擊】

【Mathgic答問題贏禮物 第23擊】
贏咗報暑期班☀️減$400😍

你有幾愛數學💗💗呢?一齊參加【Mathgic答問題贏禮物 第23擊】,有機會贏到超市$50禮券🛒同$400課程現金券﹗

題目﹕
圖中「愛」、「數」、「學」,分別代表哪個數字(0至9)?

玩法 (必須做齊以下3個步驟至有機會得獎)
1. 讚好「Mathgic」Facebook專頁及本活動貼
2. 喺本活動貼文寫低答案並成功tag兩位朋友
3. 分享本活動帖子到自己嘅Facebook (分享狀態需顯示為公開)

獎品
大獎👑 ─ 1份,超市$50禮券1張及Mathgic課程現金券$400 (總值$450)
特別獎🎁 ─ 10份,Mathgic課程現金券$400

活動條款及細則
1. 若果答中嘅參加者多於名額,將會以抽籤形式挑選出得獎者
2. 截止日期為7月8日下午5時正。
3. 得獎名單將於7月9日Mathgic Facebook專頁公布。
4. 如有任何爭議,Mathgic保留最終決定權。