kongsolo jetso expired

【陳記海味百貨•周年大抽獎活動】

【陳記海味百貨•周年大抽獎活動】🎰
為感謝各位谷友們一直支持💪🏽
所以[陳記]搞左個周年抽獎活動比谷友們玩🎰
今次抽獎活動🗳我地會抽出5位幸運兒📣📣
#送出五份神秘禮物🎁(總價值:$4xx-$5xx)
❇️參加抽獎只需要完成簡單幾個步驟:
快D黎睇下點玩喔👀
1)LIKE《陳記海味百貨》專頁
2)係我地呢抽獎Post留言同【陳記】講祝賀說話,之後再留言tag你3️⃣個Facebook 朋友
3)最後記得按公開分享就完成喔💻 甘就可以參加我地抽獎既啦
4)記得每個Facebook個人帳號只可以參加一次
如果給我們發現重覆留言,呢個戶口將會自動取消今次抽獎活動
👀👀睇下幾時會截止喔🙃
1)由依家開始至31.07.2020(香港時間12:00)
截止
2)我地會係03.08.2020(香港時間18:00)
我地將會電腦隨機選出5位幸運兒
**抽中5位幸運兒我地會發inbox通知,如在24小時內沒有回覆我地就會抽比新既幸運兒**