kongsolo jetso expired

有機會獲得 皇牌蚊怕水30ml乙支【皇牌蚊怕水giveaway】
送蚊怕水活動又嚟啦!今次問題喺想問大家平時除左噴蚊怕水,喺屋企🏠點蚊香之外,仲會用咩方法驅蚊呢?🦟
A. 用蚊拍
B. 裝防蚊網
C. 穿著淺色長袖衫褲
D. 種驅蚊植物
E. 用手掌
F. 其他 (歡迎大家分享)
該活動將會抽出8位得獎者獲得皇牌蚊怕水30ml乙支。
參加辦法:
1) Like【Lemongrass House香港檸檬草屋】專頁
2) Like & Share此活動post( 🌎公開)
3) 留言答案 及 列明領取禮品之分店
(分店地區: 銅鑼灣廣場店/ 太子MOKO店/ 太子道西店 / 元朗YOHO店)
4) 活動完成後,我們將於Facebook專頁上公佈8位得獎者姓名,得獎者需INBOX我們,以便通知領取禮物事宜。
-------------------------------------------
條款及細則:
-每人只限參加遊戲一次。
-得獎者訊息不得轉贈他人,一經發現,會取消得獎資格。
-得獎者必需於指定日期內領取禮物,逾期作廢。
-任何參加本活動的Facebook用戶,即表示其本人已接受及同意有關本贊助活動之條款及細則並受其約束。
-只限香港地區人士參加。
-歡迎大家於2020年7月18日或之前參與,8位得獎者名單會於2020年7月19日公佈。
-如有任何爭議,Lemongrass House將保留最終決定權。