kongsolo jetso expired

「VLT撐你澀得起」大抽獎 贏取港幣 30 萬免找數簽賬額!

【「VLT撐你澀得起」大抽獎 贏取港幣 30 萬免找數簽賬額!】
無論係想買 Switch 定遊學,只要你有願望,VLT 都會全力撐你!
而家買維他檸檬茶/菊花茶就可以參加「VLT 撐你澀得起」大抽獎,贏走港幣 30 萬信用卡免找數簽賬額,為你嘅願望出一分力!參加抽獎仲即時送你維他檸檬茶或維他菊花茶飲品 $2 現金券!
第一賞➡️ 30 萬簽賬額大抽獎:
🎁港幣十萬信用卡免找數簽賬額 (1 份)
🎁港幣一萬信用卡免找數簽賬額 (5 份)
🎁港幣五百信用卡免找數簽賬額 (300 份)
第二賞➡️ 人人有獎 $2 現金券
仲諗?快啲買多幾包維他檸檬茶同維他菊花茶,齊齊參加「VLT 撐你澀得起」大抽獎贏走豐富獎品、完成願望!
活動推廣期:2020 年 6 月 4 日起至 2020 年 7 月 21 日
參加方法:推廣期內購買任何維他檸檬茶或維他菊花茶飲品 (維他冷泡無糖茶、菓然系茶除外) 滿港幣 $25(以單一收據計算),憑有效電子收據正本於以下連結登記,即可參加抽獎*!
立即參加: www.vitavitasoy.com
推廣生意競賽牌照號碼:53335

*條款及細則請參考以上連結