kongsolo jetso expired

【永年士多「雙11早鳥抗疫優惠」】

【永年士多「雙11早鳥抗疫優惠」】
永年三間分店-抗疫震撼價!萬物錯過!
邊個話夜晚6點後先叫得外賣,想食永年車仔麵晨咁早11點嚟幫襯 堂食/外賣 絕對無問題。

永年士多7月15日起,三間分店將會提早至早上11時開始營業! 營業時間開早咗梗係有優惠喇~想要就Like & Share呢個Post喇,齊齊拎 - 永年士多「雙11早鳥抗疫優惠」

#珍珠無咁真
#11蚊食碗三餸麵係真嘅
#永年士多三間分店雙11早鳥抗疫優惠

2020年7月15日至7月21日期間,每日早上11點至中午12點呢段時間,幫襯HKD11(11蚊)就可以食到「永年三餸麵」一碗。

適用優惠-分店如下:
元朗 -元朗教育路88號寶城洋樓地舖2-4號
銅鑼灣 -銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場7-8號地舖
尖沙咀 -尖沙咀加拿芬道46號地下前舖7-8號

條款及細則:
1. 優惠只限元朗,尖沙咀及銅鑼灣店。
2. 必須於永年Facebook 或 ig 專頁Like & Share 此Post。
3. 三餸只能選擇$9之內小食,每次只限三餸不能再添加。
4. 優惠只限上午11點至上午11店59分,時間以收銀機為準。
5. 每人每次只限購買一次。
6. 外賣需加$1,外賣分湯需加$3,結帳時需向店員說明。
7. 優惠由2020年7月15日至21日 (一星期)。
8. 每天優惠有限,售完即至。
9. 可享跟餐飲品優惠,此外,其他優惠不可同時使用。
10. 如有任何爭議,永年士多將保留最終決定權。

#永年士多 #WingNin #車仔麵 #香港原味道 #優惠 #元朗 #CWB #銅鑼灣 #尖沙咀 #TST #雙11 #訓醒11點 #抗疫價

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知.