kongsolo jetso expired

【可能係世界上最細嘅可充電耳背式助聽器】有獎問答遊戲


【可能係世界上最細嘅可充電耳背式助聽器】有獎問答遊戲
WIDEX MOMENT 系列助聽器終於都面世啦!🎉
如果你今朝有睇過關於佢嘅簡介短片,就知佢處理聲音嘅速度,快過以前好多。
而佢除左夠快!佢仲夠細!🤩
WIDEX MOMENT 可能係世界上最細嘅可充電耳背式助聽器!
咁究竟姐係幾細呢?🤔
我哋一於同大家玩個有獎問答遊戲!🤗
問題:WIDEX MOMENT mRIC R D型號助聽器的尺寸是?
名額:3名
獎品:$300 超市現金券
參加辦法:
1. 於留言欄寫低答案 (XX cm)
*(大家可以睇睇張手掌圖,估下個尺寸)🧐
2. Tag 3位朋友
3. 公開分享此帖子
4. 讚好唯聽香港專頁
注意事項:
1. 活動將於2020年7月20日 晚上11:59截止。
2. 答案及得獎者會於7月21日於唯聽專頁公布。
3. 如參加者能準確回答相應數字,即為有機會獲獎,如多於三
人能準確回答,即以抽籤形式選出。
4. 如未有人能準確回答,則選取答案最接近的參加者,如多於
三人,同樣以抽籤形式選出。
5. 每個Facebook賬號只可以參加一次,否則將被取消資格。
6. 如有任何爭議,唯聽香港聽覺及言語中心保留最終決定權。