kongsolo jetso expired

Toyslido緊急送罩大行動 (四)Toyslido緊急送罩大行動 (四)

最近疫情又開始有爆發既跡象, 高峰一日未過大家都未知到底係唔係高峰架所以小編希望各位都唔好鬆懈呀~

為咗同大家一齊抗疫,Toyslido 略盡綿力馬上幫大家搜尋口罩,今日又有少量到港,小編即刻再為大家安排送口罩活動~

p.s. 因應疫情既發展, 今次送口罩活動我地係會包平郵送到閣下家中, 希望大家都可以安坐家中抗疫, 當然都希望大家都可以去我地鋪頭買下野支持下, 依家買滿500元上門亦會送口罩一盒~

好重要既資訊要先講, 今次搵到既口罩依然係於烏克蘭入口既, 包裝面上列明係醫療用3層口罩 (小編用Google的МАСКА МЕДИЧНА ТРИШАРОВА) ; 每個口罩皆為獨立包裝。包裝及產品資訊如圖, 請先參考, 再考慮是否參加活動。

小編在此呼籲大家, 有需要先參與活動; 如果本身屋企已經有足夠存貨, 希望可以將機會留俾有需要既人, 守望相助, 互爭不足, 互分有餘。

今次活動總共將再次送出口罩200包予40位幸運兒, 每位幸運兒將得到5個口罩。為了提高派送效率, 小編希望各位可以幫幫忙, 跟住下面步驟做, 小編就會挑選答得最好的40位朋友仔送出口罩 (每位可得5包) !!

Toyslido緊急送罩大行動 (四)
1. Like我們的專頁Toyslido玩具哩到成為我們的粉絲;
2. Like + Share 我地呢個Post, 比多有需要既人知道;
3. 留言 「_包, thx」 告訴小編, 你最想在Toyslido收到幾多包口罩, 小編就會挑選答得最好的40位朋友仔平郵送出口罩5包!!

活動時間:即日至22/07/2020
獲獎公佈時間 (經PM):25/07/2020前

條款及細則:
1 . 口罩數量有限,送完即止。
2. 為幫助真正有需要人士, 每人限登記一次。
3. 為杜絕假Account, 不可代領, 同一送貨地址限登記一次, 如有重覆, 名額將由其他參加者補上。
4. 贈品不能兌換成現金或退款。
5. 獲獎的粉絲將Facebook Messenger收到獲獎通知, 口罩將安排平郵寄出, 敬請留意。
6. 如有任何爭議,Toyslido保留最終決定權。