kongsolo jetso expired

A-1 Bakery 7月19日是國際雪糕日!

A-1 Bakery

7月19日是國際雪糕日! A-1 Bakery 自家品牌嘅雪糕杯由香港工場自家製造,不含人造色素。仲有5️⃣種味道迎合大家口味! 7月19日途經分店,不妨應節買杯試試
追蹤埋IG留意我地最新優惠:instagram.com/a1bakeryhk/


條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知