kongsolo jetso expired

零食館 Daily Store: 超值直銷中心

1.五金工具/配件(著數價$3元起一件) 2.特價出前一丁(著數價$2.95元) 3.家庭用品(著數價$5.6元起) 4.乾貨/麵食(著數價$6.9元起) 5.B哥椰子汁(著數價$2.9元1罐) 營業時間: 星期一至五 9:30am~8:00pm/ 星期六 9:30am~3:00pm 想睇多d優惠, 可以到官方網頁: http://www.dailystore.com.hk