kongsolo jetso expired

請你食Häagen-Dazs™ 雪糕【天時「🐭」熱降溫有辦法!】
今日係二十四節氣「大暑」,代表今日好~熱~呀!🔥 想室內冇咁熱,除咗開冷氣食雪糕🍦,原來仲可以用多樂士「倍剋漏」髹勻成個屋頂~ 經研究證實,「倍剋漏」有效降低室內溫度架!
宜家只要你答得出多樂士「倍剋漏」可以令室內降低幾多°C,再分享一個有創意降溫辦法,即請你食Häagen-Dazs™ 雪糕🍦,畀你夏天都可以涼浸浸!🌡😍
遊戲玩法:
1. 公開「Like/讚好」Dulux HK Facebook專頁
2. 公開「Like/讚好」及「Share/分享」呢個 post
3. 回答「倍剋漏」可以降低室內幾多度(準確至小數點後一個位) 10 個或以下中文字(計算標點符號),留言話我哋聽你有乜降溫辦法,並 Tag @朋友a @朋友b @朋友c
例子:
「倍剋漏」可以降低室內(答案)°C,我會沖凍水涼降溫 @朋友a @朋友b @朋友c」
獎項:
遊戲截止日期:2020年7月28日下午11時59分
得獎公佈日期:2020年8月4日
條款及細則:
1. 截止日期為2020年7月28日下午11時59分(遊戲時間以Facebook系統時間為準)。
2. 每個Facebook戶口只可參加一次,否則將被取消資格。
3. 是次有獎活動只限香港地區參與。
4. 經「修改」或「編輯」的留言將不獲接納。
5. 禁止一切包含裸露、暴力、猥褻、粗俗、色情、涉及不法行為或任何帶攻擊性內容之留言。所有作品必須為參加者的原創作品(作品中均無使用他人文字部分),作品並且不能同時參加其他比賽或曾刊載於任何地方/公開。本公司保留對刪除違規留言的權利及取消有關參加者的參加及得獎資格,而不需事先通知有關參加者。
6. 是次有獎活動將以根據遊戲指示,答案正確並留言最有趣為得獎準則。
7. 得獎名額共10名,每人將得到Häagen-Dazs™ 單球雪糕禮券1張。所有參加者,必須依照上述步驟參與遊戲。
8. 得獎名單將於2020年8月4日在本專頁內公佈。得獎者需自行留意Dulux HK Facebook專頁的公佈名單,恕不另行通知。
9. 如有任何爭議,Dulux HK將保留最終決定權。