kongsolo jetso expired

一風堂【9周年感謝祭優惠!第一擊:免費黑松露汁一風堂餃子】

一風堂【9周年感謝祭優惠!第一擊:免費黑松露汁一風堂餃子】

為咗慶祝香港一風堂踏入九周年同答謝會員多年嘅支持,即日起至9月22日推出「九周年感謝祭」每星期一款會員限定優惠!

第一擊優惠係惠顧「牛舌黑醬油拉麵 」或「牛舌黑醬油配帆立貝拉麵」單品,就送黑松露汁一風堂餃子6件,價值$48!堂食或外賣自取都適用!

*只限2020年7月22日至年7月28日
*更多詳情可參考: https://bit.ly/3fTtr2y

#一風堂 #堂食 #外賣 #免費 #9周年會員優惠

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知.