kongsolo jetso expired

尚廚午市套餐 9折優惠

辛苦搵來自在食,放寬二人堂食聚餐,可安排彈性用膳時間。

尚廚午市套餐,堂食由上午11時至下午5時30分,全部即叫即整,每款連飲品原價由$68至$108,可享9折優惠,全日外賣自取免加一上午11時至晚上11時, 30分鐘後就準備好!可以預先落單,準時到取 https://bit.ly/TCTTakeawayeShop

足不出戶,可使用Deliveroo外賣速遞服務: https://bit.ly/TCT_Deliveroo / https://bit.ly/ DeliverooTYH

查詢或訂座: 3983 0688

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知.