kongsolo jetso expired

送出3張聖安娜金沙流心奶黃月餅(4件裝)📣📣又黎搞個大抽獎喇🎁🎁
送出3張聖安娜金沙流心奶黃月餅(4件裝)
會抽出3位朋友仔 郵費要自付
大家只需完成以下3個簡單步驟就可以參加抽獎喇!快啲叫多啲朋友參加啦👫👬👭
參加方法:
1) 先Like & Share「Wa Wa Kids Store」Facebook專頁,並選擇搶先看/先查看 (Share要設定為公開)
2) Like & Share 此 post(請設定為公開)
3) 在此post留言寫下中秋節快樂同Tag4位朋友👫👬👭
(名字要轉成深黑色)
抽獎截至日期:8月22號晚上11:59
-得獎者會有專人通知得獎事宜
-參加者必須完成以上3個步驟,否則會被取消得獎資格
—Wa Wa Kids Store 保留最終送禮決定權