kongsolo jetso expired

【意粉屋 X 戶戶送 最新外賣優惠】

【意粉屋 X 戶戶送 最新外賣優惠】
依家喺戶戶送 Deliveroo嗌意粉屋美食,外賣速遞同外賣自取,都一樣有著數!

外賣速遞:限時加推,叫任何意粉屋食品,可享免運費優惠!

外賣自取:叫任何意粉屋食品,即享全單8折優惠!

落單網址: https://bit.ly/TSHxROO

*免運費優惠期至2020年8月16日;外賣自取優惠期至2020年8月11日。
*優惠受有關條款及細則約束,意粉屋及戶戶送保留一切最終決定權。

#TheSpaghettiHouse #意粉屋 #外賣速遞 #外賣自取 #戶戶送香港 #DeliverooHK #DeliveroOffer #戶戶送優惠 #免運費優惠 #freedelivery #戶戶送免運費

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知.