kongsolo jetso expired

【丼丼屋十周年感謝祭名物丼第2客半價】

【丼丼屋十周年感謝祭名物丼第2客半價】

丼丼屋踏入周年!為左多謝大家一直以嚟嘅支持,由今日起堂食或外賣自取惠顧兩客或以上名物丼,可享第二客半價優惠!丼丼屋嘅名物丼由日本兩大美食競賽組織「日本丼物選手權」同埋「全國丼連盟」引入,無得去日本都可以食到最地道嘅日本滋味

每間分店供應產品不同,如有爭議,以該分店的餐目為準
優惠詳情如有更改恕不另行通知

#丼丼屋 #名物丼 #優惠 #半價

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知.