kongsolo jetso expired

裕華國貨【網上搶先 夏季勁減】

裕華國貨【網上搶先 夏季勁減】

而家人人work from home,個個都大叫肥到隻豬咁~ 又唔可以出去做gym‍♂️喺室內跑個步都要戴住口罩‍♀️,所以運動都最好留係屋企入面做‍♂️~ 繼之前介紹過嘅單車機之後‍♀️,今日同大家介紹跑步機‍♀️‍♀️。原價:$6280,而家特價$3768咋~ 佐敦總店同網店同步發售㗎~

============
購買Link https://bit.ly/33od5f1

#抗疫

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知.