kongsolo jetso expired

美心MX【優惠劵繼續有‼ 8月外賣優惠】

美心MX【優惠劵繼續有‼ 8月外賣優惠】
食飯唔洗煩外賣燒味同家嚐小菜就係豐盛嘅一餐✨
外賣自取返屋企仲安心慢慢嘆
優惠咁正,當然分享埋比親朋好友一齊用✨
✅熱賣燒味外賣
上午11:00後, 憑券到MX分店惠顧外賣「燒味三併」或「1+1至尊組合」,7折後再減HK$5✨
款款港式燒味都有得揀,買返屋企開大餐
✅家嚐小菜外賣
下午5:00後,憑券到MX分店惠顧「家嚐小菜外賣」系列,免費獲贈白飯一客(價值$9)✨
連煮飯嘅時間都慳返,慢慢一齊歎
條款及細則
1. 以上優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束,詳情請參閱優惠券圖樣。
2. 優惠推廣期至2020年8月16日。
3. 最新分店營業時間,請參閱MX網頁www.maximsmx.com.hk。
4. MX保留更改此優惠條款及細則之權利,恕不另行通知。
5. 如有任何爭議, MX保留最終決定權。
#Maximsmx #MX #外賣著數 #優惠券
#外賣小菜得 #外賣燒味又得 #外賣晚餐都得

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知