kongsolo jetso expired

一粥麵【今晚5點又家餸 .100蚊9折有3餸】

一粥麵【今晚5點又家餸 .100蚊9折有3餸】

想喺屋企食豐富D有乜餸揀? 今晚5點起100蚊3餸,外賣再9折*優惠,豐富又抵食!

#今晚5點又家餸 #家餸款式輪流登場 #外賣滿$100享9折優惠上午11點至下午3點及下午5點後 #機場、屯門醫院及科學園分店除外 #9折優惠不適用於自助點餐機/手機訂餐/網上外賣平台 #不可與實體或電子券同用 #優惠受條款約束 #一粥麵保留此優惠之最終決定權

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知