kongsolo jetso expired

VanGO GO!筍!推介啦✨~

V仔每個星期都有GO!筍!推介,睇下今個星期VanGO有咩抵買零食飲品優惠啦~

✨「KIKKOMAN 無調製豆乳/調製豆乳/抹茶味豆乳200毫升 」$9.9
✨「道地 (蜂蜜) 綠茶650毫升/橙紅茶500毫升/美果韓柚子紅茶430毫升」$11
✨「M&M S排裝牛奶朱古力/脆脆心朱古力46克/麥提莎脆脆排裝牛奶朱古力35克」$7
✨「九福雞蛋馬仔/黑糖馬仔70克」$6
✨「卡樂B宅卡B紫薯條 (帆立貝味) 企身袋裝85克」$20.9

喺VanGO仲有好多優惠等緊你,快啲跟住V仔嚟VanGO掃貨啦~

優惠期至2020年8月12日
*貨品數量有限,售完即止

#VanGO #V仔 #零食 #飲品

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知.