kongsolo jetso expired

Crostini【週末「夏」午茶】

Crostini【週末「夏」午茶】

夏日午後最啱飲住凍飲嘆件cake,尤其係週末,更加要食件甜品好好放鬆一下!今個星期五、六、日(8月14日至8月16日)嚟Crostini,即可以超抵價$100選購三件切件蛋糕,四件都只係$128,快啲揀番幾件帶返屋企,同家人共度過愜意悠閒嘅下午時光!

我哋呢個切件蛋糕優惠,會喺每個月嘅第二個星期五、六、日限時推出,帶俾大家另一種甜絲絲嘅陪伴

*只限電子消費
*不可與其他優惠同時使用

#CrostiniHK #切件蛋糕 #限時推廣 #甜絲絲的陪伴

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知.