kongsolo jetso expired

送頂級茉莉銀絲香米150g

有米送🍚有米送🍚
送頂級茉莉銀絲香米150g🍚
讚好【新界佬】專頁👍
即可領取
同時嚟【新界佬】買豬肉🐷
用八達通付款💳
即有95折優惠
仲等咩拿拿聲買番D100%本地無激素無添加豬肉😊
數量有限 送完即止