kongsolo jetso expired

鴻福堂自家CLUB會員尊享 免費5年ZA心中保.

鴻福堂自家CLUB會員尊享 免費5年ZA心中保.
由即日起至8月31號,鴻福堂自家CLUB 嘅會員可以免費換領ZA Insure 特別推出全港首創嘅ZA心中保,針對式幫你保障返 #心臟病發 及 #中風 兩大都市病。價值高達HK$510!想知詳情就click入嚟睇啦: https://bit.ly/315ZEi3