kongsolo jetso expired

Giveaway~自家製原個tiramisu 蛋糕

#Giveaway~自家製原個tiramisu 蛋糕
好耐無送過野比大家啦,最近玩緊整蛋糕,買多左材料,所以打算整多個送比有緣人試下
有人想食tiramisu 蛋糕嗎?
交收時間:明天 星期六5:30pm 屯門西鐵站
遊戲玩法:
1)Like 《傻關與肥芝旅煮行》專頁
2)Like & Share 此post(設為公開)及Tag 3位朋友仔
大家做齊以上2個步驟,將有機會得到自家製tiramisu ,名額暫時一個,但大家的反應熱烈的話,可能陸續有好西食的喔