kongsolo jetso expired

【唐宮小聚中秋找不同有獎遊戲✨】送你芳華四喜禮盒!【唐宮小聚中秋找不同有獎遊戲】送你芳華四喜禮盒!
中秋團圓佳節🥮!唐宮小聚月餅現正火熱開賣啦!見到圖中經典口味嘅芳華四喜禮盒係咪非常吸引呢?
咦!睇真啲,小編發現呢兩幅圖好似有啲唔同喎!快啲發揮你嘅眼睛放大鏡,圈出兩幅圖中嘅不同之處,即有機會贏取「芳華四喜禮盒」一盒!(價值:$398/盒)
【中秋找不同】 獎品:芳華四喜禮盒一盒(名額10個)
玩法:
1. 讚好Social Place唐宮小聚專頁及此Post
2. Cap圖並圈低5個不同之處留言回覆本帖
3. @Tag兩位朋友一齊玩
4. 完成上述步驟,10位幸運兒就有機會贏取芳華四喜禮盒!
名額共10個,快啲留言叫埋friend一齊玩啦!
截止日期:2020年8月27日晚上11:59
得獎公佈:2020年8月31日或之前於Facebook專頁公佈
<<如參與人數過多,我哋會隨機選出幸運兒並私訊領獎事宜。>>
<< 如有爭議,唐宮集團保留最終決定權。>>
條款及細則:https://bit.ly/2FH6fY9