kongsolo jetso expired

we-GENKI中文名點改好? 創作有奬遊戲

🤓we-GENKI中文名點改好? 創作有奬遊戲🎁
如果we-GENKI有中文名,你會為佢改過乜野名呢? 今次呢個有奬遊戲,好希望透過我們嘅Smart Fans為we-GENKI品牌注入更有創意既元素,當中最具創意的3位朋友,🎀🎀🎀各獲贈一套 we-GENKI 全方位消毒套裝 (UV 空氣淨化機 + 抗菌消毒液-多用途配方350ml;價值HK$686/套),亦另設10名安慰奬,各獲贈一套we-GENKI抗菌消毒液-多用途配方(350ml + 50ml;價值HK$246/套)。

喺各位Smart Fans創作之前,同大家講解 ”we-GENKI的名字意思,「we」是我們;「-」是一個連繫﹔「GENKI」有元氣及活力之意﹔整體品牌意思是﹕we-GENKI團隊一致相信,擁有健康的生活並非一個人的事,是大家的事,無論是家人(包括寵物成員)、朋友、同事、甚至是身邊遇見過的人,都能夠身體健康,生活充滿開心活力。”

想了解我們更多,請上we-GENKI官方網站:https://bit.ly/30HI0kA,可能會激發更多霊感!

參加辦法很簡單,步驟如下:👇👇👇
1. 活動時間:2020年8月10日至2020年8月26日(晚上23時59分截止) ;
2. Like我們的「we-GENKI」專頁;
3. Share此帖文並設定為公開;
4. 在此帖文留言「we-GENKI」,並 Tag 3 位朋友;
5. 以Messages傳送您創作的「we-GENKI中文名」及您的姓名及電話,以便領奬通知。

條款及細則:
- 活動時間:2020年8月10日至2020年8月26日(晚上23時59分截止) 。
- 每個Facebook帳戶只限參加一次,如重覆參與則只以其首次參加的答案內容為準。
- 必須做齊以上步驟,如有缺漏會被取消資格。
- 遞交答案即表示參加者確認:i.所提交的答案為你專屬擁有的原創作品及版權所有人;ii. 所提交的答案並不含有或抄襲任何第三方商標;iii.所提交的答案並不含有非法內容。
- 本公司會保留是次遊戲所有答案之使用權。
- 所有得獎名單將於2020年9月1日於「we-GENKI」專頁公佈,活動結束後將有專人通知領取獎品詳情。
- 獎品不可兌換現金、商品或其他獎品。
- 如有任何爭議,NHH Technology Company Limited保留最終決定權。