kongsolo jetso expired

MJ Buy 9月送大禮活動

終於MIA媽我成立MJ Buy粉專一個月了👏👏
由一個咩都唔識點做代購 , 手忙腳亂成日出錯貨計錯數 , 到而家開始慢慢上手搵平貨 , 計到最平賺少少已經好開心 , 多謝一直支持我既朋友提供資訊🤝 一D原本唔識既客戶變成朋友🙏希望大家一直支持!!!!我都會盡量搵到平靚正比大家🥰來個送大禮活動🥳🥳

活動日期:即日起到1/9 20:30
活動辦法:公開分享呢個Po加Like我地的專頁並係依篇文章到留言!
抽獎日期:1/9 21:00

版媽住台中所以搵到一D台中美食比大家🤩

精美台灣美食福袋 10份

另外如果粉專Like 到800加抽1份
台中名產六月初一8結蛋卷

另外如果粉專Like 到1000加抽 1份
台中名產金格長崎蛋糕+金格年輪蛋糕--- 各1盒