kongsolo jetso expired

大家樂 長者中秋節優惠買滿 $330 可享 $8 折扣優惠

大家樂 café de coral 長者中秋節優惠買滿 $30 可享 $8 折扣優惠

中秋最緊要一家人齊齊食餐好!憑長者咭喺中秋節當日(10月1日)嚟大家樂買滿$30就可以享有$8嘅折扣優惠!各位囝囝囡囡記得帶埋爹哋媽咪、爺爺嫲嫲,一齊嚟大家樂團圓喇一家人齊齊嘆住美食慶中秋~~

#CafedeCoral #CafedeCoralhk #Club100 #大家樂一樂 #大家樂 #超筍長者優惠 #長者咭 #中秋節快樂

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知