kongsolo jetso expired

Crostini【🍹十月特飲買一送一優惠💗】

Crostini【🍹十月特飲買一送一優惠💗】
無得去旅行,長假期留喺香港有乜可以做?梗係要飲飲食食嘆世界喇!呢個時候就等我哋用美味嘅手調特飲🍹為你嘅假期增添一份色彩啦,由今個星期五起,Crostini一連三日為你奉上限定特飲買一送一優惠,啱晒同朋友仔齊齊分享,記得Mark定日子嚟Crostini喇?!
10月份買一送一指定特飲:
☕凍抹茶鮮奶
☕凍薄荷朱古力
☕凍榛子咖啡
☕凍熱情果梳打
☕熱鮮奶咖啡
☕熱美式咖啡
推廣日期:2020年10月2日至2020年10月4日
條款及細則:
1. 優惠適用於除樂富廣場店以外之全線Crostini分店
2. 優惠適用於2020年10月2日至2020年10月4日,全日適用
3. 優惠特飲數量為每日每店100杯,售完即止
4. 為減少輪候時間,每位顧客每次限購買一杯及獲贈一杯飲品
5. 優惠及獲贈飲品只適用於「凍抹茶鮮奶」、「凍薄荷朱古力」、「凍榛子咖啡」、「凍熱情果梳打」、「熱鮮奶咖啡」及「熱美式咖啡」,冷熱不能轉換
6. 優惠及獲贈之飲品可自由配搭,唯獲贈之飲品價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢
7. 顧客需使用電子支付方式結帳以享用優惠
8. 不可與其他優惠同時使用
9. 圖片只供參考
10. 如有爭議,Crostini 將保留最終決定權
#CrostiniHK #buy1get1free #買一送一

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知