kongsolo jetso expired

百佳買舒適達指定牙膏4 支送絲潔萬用紙4卷及潔柔盒裝紙巾5盒

百佳明日起 (2/10) 買舒適達指定牙膏 4 支送絲潔萬用紙 4 卷及潔柔盒裝紙巾5盒

嚟百佳買舒適達指定牙膏4支,即送絲潔萬用紙4卷及潔柔盒裝紙巾5盒. WhatsApp登記仲有機會拎天仁茗茶$30現金券。累積購物滿$250起,仲送外賣美食劵/recolte氣炸鍋!

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知