kongsolo jetso expired

九巴龍運FUN分賞賺積分換成人口罩一盒 (30個)

九巴龍運 FUN 分賞於 App1933 登記八達通搭巴士賺積分換成人口罩一盒 (30個)

九巴及龍運推出全新獎賞計劃「FUN分賞」,乘客只需於App1933登記,便可邊搭巴士邊賺積分,換取既實用又精美的禮品,搭得越多獎賞越多。
先登記後儲分 搭得多賺得多
10月1日至12月31日期間,乘客在App1933以八達通號碼登記「九巴龍運 FUN分賞」,便可立即參與獎賞計劃,用已先登記的八達通卡乘搭任何九巴或龍運營運的巴士班次*,每繳付車資$0.1即可賺取0.1分。賺取的積分可換取精品,第一階段推出九巴三層外科成人口罩一盒 (30個),只須400分便可免費換領。在推廣期內,首次登記更即送200積分。九巴及龍運禮品會陸續推出,保證驚喜源源不絕。
積分計算以實際繳付的車費為準,使用九巴月票的車程並不適用。乘客亦可於App1933查閱已登記八達通的積分。
*非九巴及龍運營運之聯營線班次,以及K12、K14、K17及K18線,均不包括「FUN分賞」計劃內。
「九巴龍運FUN分賞」詳情請按此
優惠受條款及細則約束,詳情請按此
換領禮品辦法
乘客須帶同已登記的八達通卡或八達通產品,於11個指定地點換領禮品。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知