kongsolo jetso expired

美心西餅【戀戀金栗系列🌰 輸入網上訂購優惠碼即減$60!

美心西餅【戀戀金栗系列🌰 輸入網上訂購優惠碼即減$60!📣✨】⁣⁣
⁣⁣
秋天嘅浪漫又點少得令你甜入心嘅栗子呢!🍁🌰 #戀戀金栗系列嘅 #雙層栗子朱古力蛋糕 精選歐洲製嘅綿滑栗子蓉同原粒甘香栗子, 再配上栗子夾心朱古力蛋糕,雙層栗子雙重滋味,#栗子控 心動指數💯 😋!鍾意清新味道嘅你仲可以揀 #芒果法式栗子蛋糕,滿滿嘅栗子蓉加上新鮮芒果、士多啤梨同藍莓,清新軟滑,係超滿足嘅享受呀! 😍⁣⁣
⁣⁣
由即日起網上預訂憑優惠碼「AUTUMN60」仲即減$60,即刻order同💑👪一齊過一個 #戀戀金栗 嘅秋天啦!📣🎊⁣⁣
產品資料:⁣⁣
雙層栗子朱古力蛋糕⁣⁣
約2磅 | 直徑5.5吋| 限時優惠價 $ 248 / 個 ⁣⁣
原價 $308 / 個⁣⁣
立即訂購:bit.ly/2F7brok⁣⁣
⁣⁣
芒果法式栗子蛋糕⁣⁣
2磅 | 直徑約8吋,可加大至5磅 | 2磅蛋糕限時優惠價 $336 / 個 ⁣⁣
2磅蛋糕原價 $396 / 個⁣⁣
立即訂購:bit.ly/3itJiFr⁣⁣
🔥優惠碼「AUTUMN60」⁣⁣
⁣⁣
#美心西餅 #MaximsCakes #10月精選蛋糕 #限定優惠 #超抵優惠 #著數攻略 #至抵攻略 #jetso #訂購蛋糕優惠 #戀戀金栗系列 #GoldenChestnetCollection #香濃歐洲製造栗子蓉 #雙層栗子朱古力蛋糕 #芒果法式栗子蛋糕 #秋日之選 #栗子 #秋天 #分享味分享美

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知