kongsolo jetso expired

U購 select 店會員專享92折

【限定分店會員專享92折 (8/10)只限1天!】
會員留意喇!今日(8/10)會員嚟以下指定華潤萬家、U購 select或U購 select food分店*,買任何產品淨額滿$100或以上,即可享有92折
只限一日,快啲同親朋好友齊齊嚟買得多慳得多啦~
登記成為「萬分FANS」方法好簡單,只要喺App Store 或 Google Play 搜尋「萬分FANS」並下載「萬分FANS」手機應用程式,即可登記。
*優惠須受有關條款及細則約束,詳情請參閱店內宣傳品
*優惠不適用於以下分店:
柯士甸道分店、麗晶花園分店、雍盛商場分店、海怡廣場分店、滿東邨分店、宜春街分店、牽晴間分店、醫局街分店、新都城分店、跑馬地分店、麗閣邨分店、港灣豪庭分店、德成街分店、軒尼詩道分店、The L Place分店、加連威老道分店、柯布連道分店、如心廣場分店