kongsolo jetso expired

有機會贏得補氣血圓棗補茶一盒

【秋日補身有獎share遊戲
秋天乾燥 唔單止令皮膚缺水 仲係經常手腳冰冷女士既最大敵人,係時候飲多啲養生茶滋潤
#圓棗補茶 桂圓紅棗,溫氣補腎、養心安神,任何體質人士也適合。
只要做足以下步驟,將呢個強身資訊Share比身邊人,即有機會贏得補氣血圓棗補茶一盒(價值$105)
步驟1:讚好(Like)AK安康Facebook專頁及分享(Share)此帖子。
步驟2:於此帖子的留言欄內標籤(Tag)至少3位朋友。
我哋會隨機抽出5位留言者,即可贏得圓棗補茶一盒!