kongsolo jetso expired

榮華【致親一份孝心:10月婚展優惠】

榮華【致親一份孝心:10月婚展優惠】
有意結婚嘅情侶要留意啦,香港榮華將會喺10月9-11日參加位於灣仔會展嘅婚展啊。
各款囍餅券將以八折發售,買滿指定金額仲會送番指定禮品
除咗婚展,榮華囍餅專門店同一時間都有相同折扣優惠架!
榮華攤位 : K05
詳情請閱: bit.ly/3dKlrzP
#香港榮華餅家
#WingWahHK
#致親一份孝心
#婚展
#婚展優惠

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知