kongsolo jetso expired

【全城盡UwU 人人有獎遊戲】
#全城盡UwU 人人有獎遊戲】
試想像下,喺悠閒嘅假期,歎住UwU按摩組合,呷一杯暖暖朱古力,「人生得意」就係咁Chill~
「哪有杯?」,咁就一定要參加「全城盡UwU」 人人有獎遊戲,凡留言參加,即可獲得限量版UwU杯一隻*,仲有機會贏埋$800現金獎賞!咁就可以用嚟買UwU按摩組合番屋企盡情UwU啦!(詳情細閱遊戲玩法)
======================
獎品:
大獎:$800 OGAWA購物禮券 (名額5位)
人人有獎:「限量版UwU杯」一隻* (一共6色,隨機送出,數量有限,換完即止)
*凡參加 #全城盡UwU人人有獎遊戲,將會在inbox中收到限量版UwU杯換領訊息,憑換領訊息到OGAWA專門店/專櫃/展銷會,體驗UwU按摩組合15分鐘,即可免費獲得「限量版UwU杯」一隻
======================
遊戲玩法︰
1. 讚好「Ogawa Hong Kong」Facebook專頁及本帖文
2. 分享本遊戲帖文並設定成「公開」
3. 喺留言欄回答以下選擇題:
UwU按摩組合係由邊兩樣按摩神器組成?
A. Oh My sofa x 大滿足
B. Mysofa x 2滿足
C. 賣飛佛 x 易面紅
D. I go to school by bus
4. 再分享一邊享用UwU按摩組合,一邊做咩嘢最UwU最歎
5. 同時標記三位朋友
活動日期:2020年10月9日至2020年10月15日(晚上11時59分截止)
得獎名單公佈:2020年10月20日