kongsolo jetso expired

【Mathgic答問題贏禮物 第33擊】
【Mathgic答問題贏禮物 第33擊】
又送超市禮券+課程現金券
又到玩遊戲時間,有機會贏到超市禮券同Mathgic課程現金券,善用平日下午或星期六日學好數學,培育子女成才
題目﹕菠蘿包每個售6元,今日特價買3送1,爸爸買18個,需要付多少元?
玩法 (必須做齊以下3個步驟至有機會得獎)
1. 讚好「Mathgic」Facebook專頁及本活動貼文
2. 喺本活動貼文寫低答案並成功tag兩位朋友
3. 分享本活動帖子到自己嘅Facebook (分享狀態需顯示為公開)
獎品
大獎 ─ 1份,超市$50禮券1張及Mathgic課程現金券$400 (總值$450)
特別獎 ─ 10份,Mathgic課程現金券$400
活動條款及細則
1. 若果答中嘅參加者多於名額,將會以抽籤形式挑選出得獎者。
2. 截止日期為10月14日下午5時正。
3. 得獎名單將於10月15日Mathgic Facebook專頁公布。
4. 如有任何爭議,Mathgic保留最終決定權。