kongsolo jetso expired

KFC【早起的人兒有福鳥】買KFC早餐送牛乳新地脆筒!

KFC【早起的人兒有福鳥】買KFC早餐送牛乳新地脆筒!

朝早返工返學前記得早啲出門口嚟KFC歎返個靚早餐!而家至10月23日(星期一至五) ,每日上午9點前嚟KFC買早餐滿$20,憑收據就可以即日喺11點後隨時嚟免費enjoy牛乳新地脆筒(細) 一客 有得食靚早餐仲要放break有免費雪糕食,好幸福呀~~~

條款及細則:
- 優惠推廣期10月12日至23日止
-上述推廣期逄星期一至五早上9時前惠顧套餐滿$20,可憑即日正本收據於上午11時後換領一份牛乳新地脆筒(細)
- 不適用於自助點餐機、手機點餐、好味速遞及好味速遞自取
- 不可與其他優惠同時使用
- 食品供應以餐廳之訂定爲準,數量有限,售完即止
- 如有任何爭議,Birdland (Hong Kong) Ltd. 保留最終決定權

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知