kongsolo jetso expired

【3點3下午茶時間到!有獎遊戲】超級市場50元現金券
【3點3下午茶時間到!有獎遊戲】
去到茶餐廳,歎一個新鮮出爐嘅菠蘿包(邪惡版:菠蘿油),佢凹凸金黃色脆皮表面,咬落去啖啖蛋香,加埋鬆軟包身,配一杯香滑奶茶,簡直係人生一大樂事之一。
可惜而家疫情持續,想落去食個包都要諗諗,如果而家有個菠蘿包出現喺小編面前就好喇....
為滿足各位菠蘿包死忠粉絲,我哋決定同大家玩個遊戲,喺以下25個菠蘿包中,睇唔睇得出邊個係假包?大家又覺得菠蘿包配咩飲品係最夾?
留言話我哋知邊個係假包啦,提提大家,答中而又被抽中嘅朋友,需利用Yahoo AR影張相(AR 連結:https://bit.ly/30C3SgU ),話我哋知菠蘿包同咩飲品最夾,就可以每人獲得一張超級市場50元現金券做獎品!
參加方法 :
1:立即「讚好 / Like」Yahoo Facebook 專頁、這個貼文及分享這個貼文給朋友。
2:在此貼文留言,答出正確答案。
3:本專頁編輯將選出10個最佳答案的入圍者。
4:本專頁將於比賽完結後inbox私訊入圍者,入圍者需提供一張使用Yahoo AR濾鏡的照片,圖中需顯示AR菠蘿包及飲品。
5:入圍者提供合資格照片後,將獲送一張價值50元的超市現金券。
活動時間:2020年10月10日至10月14日 (晚上23時59分截止)
條款及細則:https://bit.ly/30ytJpS
小貼士:click入呢個網址 https://bit.ly/3gmGf0Z ,一齊試玩AR菠蘿包搵答案!
同一時間都可以即上我哋網站搜索吓關於菠蘿包嘅故事㗎!